GPS i förskolan!

Använda gps i förskolan! Under denna Vfu-period skulle vi använda digitala lärresurser tillsammans med barnen. Jag hade en tid varit nyfiken på hur man kan använda gps som hjälpmedel i aktiviteter och detta blev ett ypperligt tillfälle att få testa på detta. Dessutom var det roligt att få introducera något helt nytt för barnen då … Mer GPS i förskolan!

Didaktisk planering-Matematik i förskolan

Aktivitet 2. Målgrupp och syfte: Vi har valt att fokusera på de äldre barnen, vår femårsgrupp. Syftet med aktiviteten är att ge barnen förståelse för antal, symboler och talbegrepp, samt att de ska kunna urskilja, uttrycka och undersöka samband mellan begrepp (lpfö98, 2010, s.10). Sammanhang: Barnen har länge intresserat sig för längd, de mäter och … Mer Didaktisk planering-Matematik i förskolan

Didaktiska planeringar-Matematik i förskolan

Aktivitet 1. Målgrupp och syfte: Vi har valt att inkludera alla barn. Syftet med aktiviteten är att barnen, genom intressen och på ett lekfullt sätt får erövra nya erfarenheter och utveckla sin identitet samt sin självständighet. Sammanhang: Vi har sett att barnen visar stort intresse för rollekar, där affär har varit ett återkommande ämne. Vi … Mer Didaktiska planeringar-Matematik i förskolan

Självreflektion

  Självreflektion Hur tänker jag om förskolans roll? Förskolan ska erbjuda en miljö där barnen på ett lekfullt och pedagogiskt sätt stimuleras. Förskolan ska inspirera till lek, både ute och inne.  Det är en verksamhet där barnen ska kunna känna sig trygga och sedda. Vi umgänge med andra barn tränas barnen på det sociala samspelet. … Mer Självreflektion